BVBA apotheek Patrick Meysen

Familiegroepen Dementie in Inloophuis De Kolibrie


Inloophuis De Kolibrie en de Vlaamse Alzheimerliga slaan de handen in elkaar!  

Dementie is één van de meest ingrijpende en moeilijk te vatten ziektes. De ziekte heeft bij iedereen een andere uitingsvorm. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat dementie als het ware een combinatie is van geheugenproblemen, gedragsverandering, karakterverandering en lichamelijke gebreken.  

Personen met dementie leven niet op een eiland, gelukkig maar. Dit betekent dat ook hun naasten geconfronteerd worden met het aftakelingsproces dat de ziekte met zich meebrengt. Eens het de persoon met dementie niet langer lukt om voor zichzelf te zorgen, zijn er mensen uit het gezin, de familie en de directe omgeving die mee inspringen voor de zorg. Deze mensen worden mantelzorgers genoemd. Wat een mantelzorger precies doet, staat niet vast. Het kan bij iedereen weer anders zijn. Dit hangt niet alleen van het ziekteverloop af, maar ook van de betrokkenen zelf. Doordat mantelzorgers graag goed willen zorgen voor hun dierbaren merken ze signalen van eigen overbelasting en eigen rouwproces vaak laat op. Nochtans kan je pas voor iemand anders zorgen als je voldoende momenten hebt waar je je batterijen weer kan opladen. Zorgen voor een ander is moeilijk vol te houden - hoe graag je dat ook wilt - als je zelf overbelast bent.  

De Vlaamse Alzheimerliga heeft reeds jaren ervaring in het begeleiden van mantelzorgers en mensen met dementie. Ook binnen de Kolibrie hebben we reeds heel wat ervaring hierrond. Ria Plasschaert heeft, mede omwille van persoonlijke redenen, opleidingen gevolgd bij het expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Vanaf eind april zullen in Inloophuis De Kolibrie dan ook op regelmatige basis de “Familiegroep Dementie” en de “Familiegroep Frontotemporale Dementie” plaats vinden. Dit zijn momenten waar personen die geconfronteerd worden met dementie bij zichzelf of in hun omgeving op adem kunnen komen, hun verhaal kwijt kunnen en net daardoor weer de kracht kunnen vinden om verder te gaan.  

Misschien word je zelf niet geconfronteerd met dementie in je directe omgeving, maar ken je iemand die hier wel baat bij heeft. Geef dan zeker deze informatie door.  

De infobrochures kan u in onze apotheek vinden of uithalen bij inloophuis De Kolibrie. Verdere specifieke informatie kan u opvragen bij info@dekolibrie.be  

Meest Recente Posts

In de kijker