BVBA apotheek Patrick Meysen

Covid-19. Wie loopt het meeste risico?

Zoals zo vaak bij infectieziekten bepaalt de mate waarin je immuunsysteem reageert op de besmetting hoe ziek je wordt. Belangrijk om daarbij in het achterhoofd te houden, is dat in meer dan 80 procent van de infecties de gevolgen beperkt blijven tot milde symptomen. Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral personen boven de 65 jaar en zeker boven de 80 jaar lopen gevaar.

Ook volgende aandoeningen verhogen het risico op een ernstig verloop:
 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • suikerziekte;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties: 
 • door medicatie voor auto-immuunziekten zoals bvb reumapatiënten;
 • na orgaantransplantatie;
 • bij hematologische aandoeningen;
 • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is;
 • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten; 
 • HIV-patiënten

Bijzondere aandacht gaat uiteraard ook naar kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en jonge kinderen. Volgens alle momenteel beschikbare gegevens verloopt de ziekte mild bij kinderen, zelfs bij heel jonge kinderen <1 jaar. Ook zwangere vrouwen lijken geen verhoogd risico te lopen in vergelijking met de algemene bevolking. In tegenstelling tot de gewone griep zijn er nog geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen een ernstiger verloop kennen. Maar omdat een zwangerschap gepaard gaat met een relatieve onderdrukking van het immuunsysteem, krijgen zwangere vrouwen wel de raad om extra waakzaam te zijn voor een besmetting en zich na contact met een bevestigde patiënt te laten testen. Op basis van wat onderzoekers tot op heden weten, lijken kleine kinderen geen echte risicogroep te vormen. Tot nu toe zijn er relatief weinig gevallen van COVID-19 gemeld bij kleine kinderen.

Meest Recente Posts

In de kijker