BVBA apotheek Patrick Meysen

Anders-valied

Definitie?


Als anders-valide heeft u mogelijks recht op onderstaande sociale en fiscale voordelen:

- Parkeerkaart voor personen met een handicap. U kan in aanmerking komen voor zo'n parkeerkaart als u officieel erkend bent als invalide of persoon met een handicap. Ook als u nog niet officieel erkend bent als invalide kan u deze parkeerkaart aanvragen.

- Persoonlijk assistentiebudget (PAB). Dit is een budget waar u recht op kan hebben en waarmee u assistentie thuis op of het werk kan financieren. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft dergelijke budgetten zodat meer mensen thuis zelfstandig kunnen blijven wonen. De aard en ernst van uw handicap en uw leefsituatie zal bepalen op welk budget u eventueel recht heeft. Met het budget kan u persoonlijk assisten aannemen die u kunnen helpen met bijvoorbeeld koken, wassen, aankleden of boodschappen doen. U kan de hulp inschakelen van een sociaal secretariaat om uw budget te beheren.

- Het VAPH kan u ook een tegemoetkoming geven om uw woning aan te passen aan uw lichamelijke behoeften. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een traplift, handgrepen in de badkamer, bredere deuropeningen, automatische deuren... Het Agentschap Wonen Vlaanderen stelt aanpassingspremies ter beschikking voor personen die ouder zijn dan 65 jaar. Ook bestaan er voor personen met een handicap goedkopere leningen.

- Bij massaspektakels zoals festivals of concerten zijn er vaak speciale plaatsen voor anders-valieden voorzien. Heb dus zeker geen schrik om buiten te komen, op steeds meer en meer plaatsen zijn er faciliteiten voor anders-valieden voorzien.

Meest Recente Posts

In de kijker